1971 - אשחר

תגובות (1)
הוספת תגובה
אילן הכהן
לפני 7 חודשים
התמונה מסיום כיתה י"ב של כיתת אשחר, שנת 1983